Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Lokal na Balita

 

Maligayang Pasko ng Pagkabuhay 2022 - Mangyaring alalahanin si Hesus at magpasalamat sa magandang buhay at pagkain at maging mabait sa iyong kapwa!Ia-update namin ang site na ito sa 2022 at umaasa sa iyong mabuting kalooban at mahabang buhay!

 

 

 

 

 

Happy Easter 2022 -  Please remember Jesus and be grateful for a good life and food and be kind to your neighbor's!  We will be updating this site in 2022 and hoping for your good will and long living!

Komunidad ng Pilipino